Kinesitherapie en Sportrevalidatie

Na een grondige intake wordt een behandelplan op maat opgesteld. Hierdoor wordt het letsel efficiënt en doeltreffend aangepakt. Hier ligt de nadruk op actief bewegen.